onze visie

Ellen Claes com Elisa Lee 003

Over generaties heen

Als archeoloog intrigeerde het Elisabeth enorm wat voorgaande culturen en generaties ons nalieten. Juwelen die je doorgeeft aan je nageslacht zijn niet enkel de meest persoonlijke en kostbare stuks, ze vertellen elk hun eigen verhaal en dat stukje geschiedenis levert men keer op keer over.

Atelier Leenknegt -zelf ook een relaas van generaties- werd opgericht door opa Michiel Leenknegt, vervolgens nam vader Jan over en vandaag runt Elisabeth het onder de naam Elisa Lee. Door de jaren heen kozen we telkens voor het ambacht, vernieuwing, duurzame materialen en esthetiek.

In schoonheid

EL streeft ernaar om schoonheid te brengen in alles wat ze doen. In onze manier van produceren, onze waarden, in de manier waarop we met klanten en leveranciers omspringen, in grote en kleine dingen. Hoe kunnen mooie ontwerpen ook relevant en betekenisvol zijn? Voor ons is dat door mensen -en hun verhalen- te verbinden. Op alle niveaus willen we kritisch reflecteren of wat we doen ook bijdraagt tot een mooiere wereld.

Walk the talk

Elisabeth walks her talk. Al 20 jaar lang is het voor haar de grootste evidentie om lokaal en circulair te ondernemen. Waarden als inclusiviteit en liefde zijn doordrongen binnen de Elisa Lee organisatiecultuur en daarbuiten. Als je je afvraagt waarom Elisa Lee deze weg al jarenlang bewandelt, denk dan “love is the way”.

Invest in earth

Atelier Elisa Lee werkt waar mogelijk met pure grondstoffen die voorhanden zijn. Geen nieuwe mijnwinning dus - er is voldoende materiaal in omloop. We gaan enkel samenwerkingen aan met betrouwbare en lokale leveranciers en realiseren zo veel mogelijk in eigen atelier. Om onze impact zo laag mogelijk te houden en zo veel mogelijk te investeren in de aarde zetten we ook in op een klein, lokaal bosbeheerproject. Voor elk verkocht juweel planten we een inheemse boom of struik en zo willen we ons eigen voedselbos realiseren.

Elisa Lees Tiny Forest

Elisa Lee plant per verkocht juweel een inheemse boom- of struiksoort aan, gecombineerd met opbrengstbomen en struiken: kruisbes (paw paw), amandelnoot, appel, peer, kers, kiwibes, … op deze manier willen we een voedselbos realiseren. De plek waar we deze oase willen realiseren situeert zich in een bronnengebied tussen het Hotondbos en Bois Jolybos (natuurpunt). Samen met een aantal andere private bossen willen we deze aaneenschakeling vormen. Momenteel werden er op het perceel van 3, 6 ha reeds volgende dieren gespot: damherten, reeën, egels, steenmarters, alpenwatersalamander, adder, vos en glimworm. Al dat moois vormt de hoofdinspiratie voor de nieuwe collecties.